Siedziba Spółki przy ul. Głogowskiej 14 w Chocianowie

Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Zacisze 32 w Chocianowie

Uwaga !!! Zgłaszanie awarii od poniedziałku do piątku do 15:00 tel. 76 818 55 76, po 15:00 kom. 694 439 456, sobota-niedziela kom. 694 439 456.

Zamówienia poniżej 30.000 euro

Postępowanie nr 3/ZP/2018
"Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 190805), pochodzących z oczyszczalni ścieków w Chocianowie i Trzebnicach w 2018 roku."

Postępowanie nr 2/ZP/2018
"Dostawa złoża filtracyjnego na potrzeby modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w miejscowosci Pogorzeliska gm. Chocianów."

Zamówienia powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony na "Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych nr ogłoszenia w BZP:  522173-N-2017 z dnia 01 czerwca 2017 r.

Miejsce i termin złożenia ofert:  "PWK" Sp. z o.o. w Chocianowie, 59-140 Chocianów ul. Głogowska 14
                                                       20 czerwca 2017 r. godz. 11:00


Copyright Nazwa.pl