Siedziba Spółki przy ul. Głogowskiej 14 w Chocianowie

Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Zacisze 32 w Chocianowie

Uwaga !!! Zgłaszanie awarii od poniedziałku do piątku do 15:00 tel. 76 818 55 76, po 15:00 kom. 694 439 456, sobota-niedziela kom. 694 439 456.
           

Przedsiebiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Głogowska 14
59-140 Chocianów

Sekretariat:                          Tel. 76 8185 576
                                             Fax 76 8183 450
                                             e-mail: sekretariat@pwk-chocianow.pl

Dział Ekonomiczny:             Tel. 76 8185 576 wew. 24

Dział Techniczny:                Tel. 76 8185 576 wew. 28

Dział Sprzedaży:                 Tel. 76 8185 576 wew. 27

Dział Produkcji Wody
i Oczyszczania Ścieków:     Tel. 76 8185 079


           
         


Oczyszczalnia Ścieków
ul. Zacisze 32
59-140 Chocianów

Tel. 76 8185 079

Copyright Nazwa.pl