Siedziba Spółki przy ul. Głogowskiej 14 w Chocianowie

Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Zacisze 32 w Chocianowie

Uwaga !!! W dniu 16.09.2017 r. godz.7:00 - 15:00 przerwa w dostawie wody we wsi Szklary Dolne

"PWK" Sp. z o.o. w Chocianowie informuje, iż od marca 2015 r. wdrożony jest nowoczesny system odczytów radiowych. Polega on na zdalnym odczytywaniu wodomierzy indywidualnych i głównych w budynkach wielolokalowych przy zastosowaniu nowoczesnych wodomierzy klasy C oraz nakładek radiowych. Obecnie z takiej metody odczytów korzysta 12 Wspólnot Mieszkaniowych w Chocianowie.

Zaletami zdalnego odczytu wodomierzy są przede wszystkim:

  • obniżenie różnic powstających pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych u indywidualnych odbiorców,
  • wszystkie odczyty dokonywane są w tym samym czasie, odczytywacz dokonuje odczytów drogą radiową poprzez podejście do budynku bez konieczności wchodzenia do lokalu,
  • odbiorcy nie mają obowiązku oczekiwania na odczytywacza w dniu odczytu,
  • przestają być problemem wodomierze zainstalowane w trudno dostępnych miejscach,
  • całkowicie eliminowane są faktury szacunkowe oraz korygujące,
  • zastosowane wodomierze do odczytów radiowych pracują przy minimalnych przepływach, a sposób montażu wodomierza (pionowy, poziomy, skośny) nie wpływa na jego pracę.
Wobec tylu zalet zachęcamy do skorzystania z przedstawionej powyżej ofert.
Wspólnoty Mieszkaniowe, które wdrożyły odczyty radiowe do minimum obniżyły straty wody w budynkach, zarówno Zarządcy jak i indywidualni odbiorcy sa bardzo zadowoleni.
Koszt zakupu wodomierza klasy C SENSUS, dostosowanego do odczytów radiowych ponosi odbiorca, natomiast koszt nakładki radiowej ponosi "PWK" Sp. z o.o. w Chocianowie. Montaż wodomierzy i nakładek przeprowadza Przedsiębiorstwo.

Aby przybliżyć zalety systemu powyżej przedstawiamy wykres, który obrazuje jak zmniejszają się straty wody jednej ze Wspólnot Mieszkaniowych, która wdrożyła odczyty radiowe w maju 2015 r. Słupki żółte obrazują wysokość strat przed wdrożeniem systemu zdalnych odczytów, natomiast słupki zielone przedstawiają wielkość strat, jakie wystepują od momentu wprowadzenia odczytów radiowych.

Luty 2016r.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Czerwiec 2015

W dniach 29 czerwca-3 lipca 2015r. Społka wykonała remont sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczeniem do Zespołu Szkół w Chocianowie. Prace polegały na wymianie dwóch studni żelbetonowych oraz odcinka sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej. Zespół Szkół w Chocianowie od wielu lat zmagał się z problemem odbioru ścieków sanitarnych, które w wyniku nieprawidłowej pracy sieci często tworzyły zator i powodowały zalewanie pomieszczeń piwniczych. Po dokonanym przeanalizowaniu problemu podjęto decyzję o wykonaniu remontu tego odcinka sieci. Równolegle Powiat Polkowicki zamierza dokonać wymiany całej nawierzchni przy Zespole Szkół w Chocianowie i utworzyć miejsca parkingowe wobec czego wymiana sieci w tym momencie była jak najbardziej zasadna.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maj 2015

Remont pompowni ścieków surowych na oczyszczalni ścieków we wsi Trzebnice. Celem przedsięwzięcia była wymiana skorodowanego pomostu i barierek zabezpieczających przed upadkiem w budynku pompowni ścieków surowych. Do zadań należało również modernizacja automatyki sterującej pompami. W budynku pompowni zamontowano trzy nowe nawietrzanki w celu doprowadzenia do pomieszczenia powietrza w sposób ciągły i kontrolowany. Odgrywają one istotną rolę w prawidłowej cyrkulacji powietrza wewnątrz budynku. W/w zadania wpłynęły znacząco na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników eksploatujących oczyszczalnię ścieków we wsi Trzebnice. Ponadto zainstalowano dwie nowe pompy zatapialne ścieków firmy MEPROZET wraz z armaturą i nowymi prowadnicami. Remont zrealizowano w 100% ze środków własnych Spolki, ułatwi i usprawni eksploatację pompowni ścieków surowych. Obniży koszty związane z bieżącą konserwacją oraz zmniejszy koszty poboru energii elektrycznej.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maj 2015

Remont przepustów drogowych. W roku 2015 to już trzeci przepust drogowy, który Gmina Chocianów zleciła do naprawy Przedsiębiorstwu. Prace remontowe przepustu drogowego w Trzebnicach polegały na uzupełnieniu kręgów i wymurowaniu półki zabezpieczającej przed obsypaniem. Dokonano również remontu przepustu w Pogorzeliskach i Michałowie.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0Copyright Nazwa.pl